Všeobecne možno povedať, že elektroliečba je určená najmä pre zníženie bolesti (analgetický účinok), zníženie svalového napätia (myorelaxačný účinok), ďalej zvyšuje tkanivový metabolizmus, prekrvenie tkanív a nezanedbateľnú funkciu má aj pri znižovaní najrôznejších opuchov. Najvhodnejšiu formu elektroliečby určuje lekár po predchádzajúcom dôkladnom vyšetrení. Je tu totiž pomerne veľké množstvo kontraindikácií pre elektroliečbu. Elektroliečba je hradená z verejného zdravotného poistenia.

 

ČO JE TO ELEKTROLIEČBA

elektorterapiaElektroliečba je účinná a pomerne obľúbená liečebná metóda, ktorá pre liečbu využíva rôzne druhy a kombinácie elektrického prúdu. Elektrický prúd je v elektroliečbe používaný za účelom vyššieho prekrvenia tkanív, uvoľnenia svalového napätia, pôsobí proti zápalu a bolesti, posilňuje svalstvo, atď. Vhodný typ elektroliečby je vyberaný podľa konkrétneho ochorenia. Elektroliečba je vhodná napríklad na poruchy pohybového aparátu, kožné problémy, degeneratívne a zápalové ochorenia, pooperačné stavy, poruchy prekrvenia a mnoho ďalších.

 

Z MINULOSTI DO SÚČASNOSTI ...

Už rímski lekári v dávnych dobách využívali istú formu elektroliečby na dnu, keď prikladali živé elektrické úhory na postihnutú končatinu. V súčasnej dobe síce už vyzerá elektroliečba modernejšie, pracuje však stále na podobnom princípe. Jedná sa o veľmi rozšírenú rehabilitačnú metódu, ktorá je hojne ponúkaná v nemocničných, rehabilitačných a kúpeľných zariadeniach. V ponuke je široká škála liečebných metód s využitím najrôznejších foriem elektrického prúdu: striedavý prúd, jednosmerný prúd, nízkofrekvenčný prúd, stredne frekvenčný prúd a vysokofrekvenčný prúd.

 

ÚČINKY ELEKTROLIEČBY

elektroliečbaVšeobecne možno povedať, že elektroliečba je určená najmä pre zníženie bolesti analgetickým účinkom a zníženie svalového napätia myorelaxačným účinkom, ďalej zvyšuje tkanivový metabolizmus, prekrvenie tkanív a nezanedbateľnú funkciu má aj pri znižovaní najrôznejších opuchov. Najvhodnejšiu formu elektroliečby určuje lekár po predchádzajúcom dôkladnom vyšetrení. Je tu totiž pomerne veľké množstvo kontraindikácií pre elektroliečbu. Elektroliečba je hradená z verejného zdravotného poistenia.

 

VYUŽITIE ELEKTROLIEČBY 

Elektroliečba sa využíva hlavne pri liečbe ochorení pohybového aparátu, poruchách prekrvenia, chronických zápalov a degeneratívnych procesoch, pri gynekologických a urologických ťažkostiach alebo pri kožných ochoreniach. Elektroliečba je liečebná metóda, ktorá využíva elektrickú energiu rôznych frekvencií a intenzít a dnes je veľmi rozšírenou rehabilitačnou a terapeutickou metódou, ktorá je realizovaná a ponúkaná v rade rehabilitačných a kúpeľných zariadeniach. Typ elektroterapie, ktorá má byť použitá, je ordinovaná a volená lekárom podľa prevažujúceho účinku.

 

VYSOKOVÝKONOVÝ LASER